Adatvédelmi irányelvek

Hatálybalépés időpontja: 2022. szeptember 13.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) leírja, hogyan gyűjtünk, használunk és osztunk meg információkat, beleértve olyan személyes adatokat is, amelyeket a következő személyekkel való kapcsolattartásunk során gyűjtünk: (i) a Radius Global Infrastructure, Inc. és leányvállalatai („Vállalat”, „mi”, „minket”, „miénk”) Webhelyünkre ellátogató személyek (mindegyik egy „Webhely”); (ii) ügyfeleink és potenciális ügyfeleink; (iii) forgalmazóink és beszállítóink; és (iv) bármely olyan harmadik fél, amely személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre. A Webhely használatával vagy Személyes Adatok más módon történő megadásával Ön tudomásul veszi és megérti, hogy adatait ezen Szabályzat feltételei szerint felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk.

„Személyes Adat”-nak tekintendő minden olyan információ, amely lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül vagy közvetve beazonosítsuk Önt; ilyenek lehetnek például az e-mail címe, neve, szállítmányozási és számlázási címe, telefonszáma, cégének neve, az Ön által történt fizetési információk (beleértve hitelkártya- és részletes banki adatok), személyazonosító számának bármely formája, valamint egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális állapotára, anyagi helyzetére, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző tényező.

A 2016/679 sz.-ú Általános Adatvédelmi Rendelet szerint, beleértve ahogyan az az Európai Unió 2018. évi (Kilépési) Törvénye értelmében az Egyesült Királyságban alkalmazásra kerül, ([angol nyelven] „GDPR” kezdőbetűkkel rövidítve), az adatkezelő az AP Wireless Infrastructure Partners, LLC. vállalat, amelynek székhelye a következő: 4250 Executive Square, Suite 900, La Jolla, CA, United States.

A begyűjtött személyes adatok

Személyes Adatokat webhelygazdáktól, ingatlantulajdonosoktól, ügyfelektől, potenciális ügyfelektől, illetve ilyen cégek alkalmazottaitól vagy tulajdonosaitól gyűjtünk. Az információk magukban foglalhatnak alapvető személyes adatokat (név, munkáltató, beosztás, felhasználónév és jelszó), fizetési információkat (számlázási és szállítmányozási cím és kártyaadatokat, adatokat az Ön tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló ingatlanokról, kapcsolattartási információkat abban az esetben, ha kérdéssel fordul hozzánk (e-mail cím, telefonszám, konkrét cím), és/vagy az Önnel vagy munkáltatójával folytatott üzleti kapcsolatunk során keletkezett információk.

Forgalmazóktól, beszállítóktól és egyéb harmadik felektől is gyűjtünk személyes adatokat. Harmadik felektől azért tesszük ezt, hogy kapcsolatba lépjünk velük, és termékeket illetve szolgáltatásokat szerezzünk tőlük.

Webhelyünket böngészheti névtelenül, de úgy is dönthet, hogy információkkal lát el bennünket. Azokat az adatokat is begyűjtjük, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor ellátogat a Webhelyre.

Automatikusan gyűjtünk adatokat akkor is, amikor ellátogat a Webhelyre, beleértve informatikai eszközének IP-címét és webhelyhasználatára vonatkozó statisztikai adatokat is. Ez utóbbi magában foglalhatja az Ön által megtekintett vagy felkeresett oldalakat, az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, bizonyos oldalakon az Ön által eltöltött idő hosszát, a felkeresett oldal interakciós adatait (például görgetés, kattintások és az egér mutatójának pásztázása), vagy azokat a böngészési módszereket, amelyeket az oldalról való kilépés alkalmával használ. Az így megszerzett információkat nem Személyes Adatként kezeljük, kivéve azokban az esetekben, amikor az információ be tudja azonosítani Önt, amikor az információ más, birtokunkban lévő Személyes Adathoz kapcsolódik, illetőleg amikor valamely vonatkozó törvény erre kötelez minket.

Amikor Ön adatokat bocsát rendelkezésünkre, elvárjuk, hogy azok pontosak legyenek és az aktuális helyzetet tükrözzék. Tekintettel üzletünk természetére és Önnel fennálló kapcsolatunkra, nem tervezünk semmilyen különleges besorolású személyes adatot begyűjteni Önről (az ilyen adatokat néha „érzékeny” adatoknak is nevezik). Ön nem köteles semmiféle Személyes Adatot megadni nekünk; amennyiben viszont úgy dönt, hogy Személyes Adatatait nem bocsátja rendelkezésünkre, akkor előfordulhat, hogy nem tudunk Önnel levelezni vagy szerződést kötni.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a sütikre vonatkozó azon közleményünket, amely a sütikről és hasonló technológiák alkalmazásáról szól. Nem használunk olyan technológiát, amely felismeri az Ön webböngészőjétől származó „Ne kövessen!”-utasítást.

Hogyan használjuk Személyes Adatait

Személyes Adatait ezen Szabályzat vonatkozó változatának adatgyűjtésünk időpontjában hatályban lévő feltételei szerint használjuk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen Szabályzatot bármikor aktualizáljuk, és javasoljuk Önnek, hogy rendszeresen tekintse át ezen Szabályzatot, hogy megbizonyosodjék afelől, birtokában van-e a legutolsó verzió ismeretének.

Személyes Adatait csak abban az esetben dolgozzuk fel, ha erre törvényes okunk van. Ilyen törvényes okok a következő körülményeket foglalhatják magukba: (1) ha Ön beleegyezését adta hozzá (ez a beleegyezés bármikor visszavonható); (2) ha az adatfeldolgozás egy olyan szerződés hatásának kifejtéséhez szükséges, amely szerződésnek Ön részese, vagy Ön egy ilyen szerződés megkötése előtt megelőző intézkedések megtételére kér bennünket; (3) ha törvény kötelez erre bennünket; (4) ha az adatfeldolgozás az Ön vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges; illetőleg (5) ha az adatfeldolgozás jogos kereskedelmi érdekeink céljából szükséges, kivéve, ha ezen jogos céljainkat az Ön alapvető jogai és személyi szabadsága felül nem írják.

Az általunk gyűjtött Személyes Adatokat elsősorban jogos kereskedelmi érdekeink érvényesítésének szempontjából használjuk fel, mint például Webhelyünk fejlesztésére, ügyfelekkel, beszállítókkal és más harmadik felekkel való kapcsolattartásra, üzletünk bővítésére, valamint saját vagy társvállalataink olyan termékeinek vagy szolgáltatásainak kínálására, amelyekről úgy gondoljuk, hogy irányukban érdeklődésre számíthatunk az Ön részéről. Ezen tényezők magukban foglalhatják Személyes Adatainak feldolgozását azért, hogy:

  • megválaszoljuk kéréseit, beleértve azt is, hogy támogatásunkról biztosítsuk Önt oly módon, hogy adott válaszainkat nyomon követjük és szüntelenül javítjuk, valamint hogy aggodalmait kivizsgáljuk és megfelelően kezeljük;
  • szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, beleértve az ügyfélszolgálatot érintő kérdéseket;
  • közleményeket küldjünk Önnek jelenlegi szolgáltatásainkról, új, még fejlesztés alatt álló szolgáltatásainkról, valamint az Ön számára elérhető lehetőségekről;
  • felhívjuk figyelmét szolgáltatásaink új sajátosságaira vagy azok minőségének javítására;
  • beszélgessünk Önnel velünk folytatott ügyletei vagy lehetséges ügyletei lebonyolításáról;
  • ha Ön meglévő ügyfél, kezeljük bankszámláját, beleértve kifizetéseinek lebonyolítását is;
  • üzleti tevékenységünket bővítsük, beleértve Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink biztosítását, támogatását, személyre szabását és fejlesztését, valamint az üzletünkben bekövetkezett változások értékelését;
  • biztosítsuk, hogy Webhelyünk és szolgáltatásaink hatékonyan működjenek az Ön számára;
  • fenntartsuk Webhelyünk biztonságát és megbízhatóságát, beleértve a törvény betartatásának vagy egyéb szabályozási kéréseknek megválaszolását; és
  • felmérjük és megértsük a reklámozás és a szélesebb közvélemény megszólításának hatékonyságát.

Ha Ön ügyfél, beszállító vagy más harmadik fél, és egyéni alapon szándékozik szerződésre lépni velünk, akkor egy ilyen esetben is felhasználjuk Személyes Adatait a szerződés létrehozásának és kezelésének érdekében.

Kapcsolatfelvételi adatait arra használjuk, hogy megválaszoljuk kérdéseit, vagy hogy információkat nyújtsunk termékekről vagy szolgáltatásokról (mindezt az Ön beleegyezésével, ha azt törvény írja elő). Arra törekszünk, hogy csak olyan Személyes Adatokat gyűjtsünk, amelyek észszerűen szükségesek az Ön számára nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez vagy kérdései megválaszolásához.

Webhelyeink üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez sütiket és azokhoz hasonló technológiákat használunk. Időnként megengedhetjük, hogy a Webhelyen kiválasztott harmadik felek sütiket helyezzenek el azon célból, hogy jobb betekintésre tegyünk szert a felhasználók Webhelyhasználatát illetően, a felhasználók demográfiai jellegzetességei vonatkozásában, vagy azért, hogy időszerű hirdetéseket juttathassunk el Önhöz. Ezen harmadik felek adatokat gyűjthetnek arról, hogy amikor egy fogyasztó a Webhelyünket használja, mennyi időt tölt el ott és milyen egyéb webhelyekre látogat el on-line tevékenysége során. Azt is engedélyezhetjük, hogy harmadik fél szolgáltatók elemző vagy marketing funkciók végrehajtása érdekében Webhelyünkön sütiket helyezzenek el; ilyen szándék esetében Önt előzetesen értesítjük erről, és Ön beleegyezésével jóváhagyhatja ezt a használati módot. Nem ellenőrizzük az ilyen harmadik féltől származó sütik használatát vagy az azokból származó információkat, valamint nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek tevékenységeiért vagy üzletpolitikai elveiért sem. A sütik használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el Süti Szabályzatunkat.

Gyermekek adatvédelme

Ez a Webhely nem úgy lett megtervezve és nem is arra szánták, hogy használata vonzó legyen 13 éven aluli gyermekek számára. Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 13 éven aluli gyermekektől. Ha Ön 13 éven aluli fiatal, kérjük, ne adjon meg számunkra semmilyen információt önmagáról. Amennyiben Ön, felnőtt, okkal feltételezi, hogy 13 éven aluli gyermektől gyűjtöttünk adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@apwip.com internetes címen.

Adatainak más felekkel történő megosztása

Társult vállalatainkkal megoszthatjuk az Ön adatait. Azonban velünk nem társult harmadik felekkel Személyes Adatait csak a következő esetekben oszthatjuk meg: (1) ha Ön ezt kéri vagy erre nekünk felhatalmazást ad; (2) ha Önnek az információt annak érdekében adták meg, hogy elősegítsék üzletmenetének sikeres lebonyolítását; (3) ha az információt azon célból kapta, hogy betartsa a törvényt, a vonatkozó rendelkezéseket, a kormányzati és kormányzat-közeli szervek kérelmeit, a bírósági végzéseket vagy idézéseket, vagy azért, hogy betartassuk Önnel Felhasználási Feltételeink Szabályzatát illetve egyéb megállapodásainkat, továbbá jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk védelme érdekében, vagy felhasználóink illetőleg egyéb személyek jogai, tulajdona vagy biztonságának megőrzése érdekében (pl. fogyasztóvédelmi ügynökségnek átadott információ, hogy az csalás ellen védekezhessen, stb.); (4) ha az adat nyilvánosságra hozatala szolgáltatásoknak vagy vagyoni eszközök vásárlásának, tulajdonjogi átruházásának vagy eladásának részét képezi (pl. egy olyan esetben, ha összes vagyoni eszközünket egy másik fél gyakorlatilag teljességében felvásárolja, akkor az ügyfelektől beszerzett információmennyiség is az átadott vagyoni eszközök egyike lehet); (5) ha az információkat ügynökeinknek, külső vásárlóinknak vagy szolgáltatóinknak adjuk át a számunkra teljesített feladatvégzések (pl. adatok tárolása vagy elemzése), marketing- segítségnyújtás, ügyfélszolgálat biztosítása, rendelések feldolgozása, stb. érdekében; vagy (6) az egyébként ebben a Szabályzatban leírtak szerint.

Személyes Adatait csak olyan megbízható harmadik felek részére továbbítjuk, akik a technikai és szervezeti biztonsági intézkedések betartása iránti elkötelezettségüket bizonyítani tudják. Adatait nem osztjuk meg olyan harmadik felekkel, akik saját marketingjük céljaira akarják felhasználni őket. Társvállalatainknak és harmadik felek számára felfedhetjük az Ön nem magánjellegű, összesített vagy egyébként nem személyes adatait, mint például termékeink felhasználtsági statisztikáit.

Amennyiben harmadik felek dolgoznak fel Személyes Adatokat a nevünkben, akkor azok – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – szerződéses feltételek elfogadásával vagy egyéb módon kötelesek beleegyezni a Személyes Adatok feldolgozásába. Ez a szerződés többek között azt is kiköti, hogy a harmadik fél és képviselője csak a mi utasításunkra, vagy a törvény által megengedett módon járhat el.

Biztonság

Annak érdekében, hogy visszaélésekkel, elkallódással vagy változtatással szemben megvédjük a rendszerünkben tárolt adatokat, észszerű technikai, adminisztratív és fizikai intézkedéseket alkalmazunk. A rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat szervereken tároljuk, amelyek korlátozott hozzáférésű létesítményekben találhatóak, és olyan protokollok és eljárások védik őket, amelyek az ilyen információk biztonságát hivatottak lehetővé tenni. A Webhelyünkre átirányított információk védelmére szabványos SSL technológiát használunk. Azonban egyetlen szerver, számítógép vagy kommunikációs hálózat vagy rendszer, illetve interneten keresztüli adatátvitel biztonsága sem garantálható 100%-os módon. Ennélfogva miközben egyrészt igyekszünk megvédeni a felhasználói adatokat, ugyanakkor másrészt nem tudjuk biztosítani vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított Személyes Adatok biztonságát. Bármely felhasználónév, jelszó illetve egyéb bejelentkezési adatok biztonságban tartása az Ön felelőssége. Amennyiben bejelentkezési adatai alapján utasításokat kapunk, akkor azokat úgy értelmezzük, hogy engedélyezte az utasítások végrehajtását.

Hol tároljuk adatait

Azokat az információkat és adatokat, amelyeket Öntől gyűjtünk, az Amerikai Egyesült Államokban vagy külföldön lévő szervereinkre továbbíthatjuk és azokon tárolhatjuk. Olyan munkacsoport tagjai által kerülhetnek feldolgozásra, akik az Egyesült Államokban, az Ön országában, vagy bármely olyan országban tevékenykednek, ahol a Vállalat társvállalatai fellelhetőek, illetőleg azokban az országokban, ahol beszállítóink és társult vállalataink megtalálhatóak. Ha a GDPR {= 2016/679 sz.-ú Általános Adatvédelmi Rendelet} hatálya alá tartozó Személyes Adatokat olyan harmadik féllel osztják meg, amely egy olyan országban található, amely – a megítélések szerint – nem nyújt megfelelő szintű védelmet a Személyes Adatok biztonságára nézve, akkor az érintett harmadik féllel érvényben lévő megkötött szerződés alternatív megfelelő biztosítékokat fog magába foglalni (mint például jóváhagyott Általános Szerződési Záradékok formájában). Amennyiben másolat birtokába szeretne jutni a vonatkozó megfelelő biztosítékokról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@apwip.com internetes címen.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Engedélyezhetjük más személyeknek, hogy rákapcsolódjanak erre a Webhelyre, vagy hogy ők az ő webhelyükön ránk kapcsolódó linket helyezzenek el. Nem támogatjuk ezeket a webhelyeket, és nem vállalunk felelősséget más webhelyekért vagy azok adatvédelmi gyakorlatáért. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, mielőtt nekik információkat küld.

Személyes adataihoz való hozzáférés és azok frissítése

Bárhol is tartózkodjék üzletileg, kérheti, hogy javítsuk, frissítsük, töröljük vagy kiegészítsük az Önről tárolt Személyes Adatokat. Ha frissíteni szeretné Személyes Adatait, lépjen kapcsolatba velünk e-mail-en keresztül (privacy@apwip.com). Kérjük, legyen tudatában annak, hogy mielőtt bármilyen változtatást eszközölnénk adataiban, Ön általi megerősítés és hitelesítés birtokában kell lennünk, hogy valóban Ön-e a változtatási kérelmet benyújtó személy alanya; ennélfogva személyazonosságának igazolására információkat kérhetünk Öntől. Amennyiben kérelmezi, 45 napon belül teljesítjük kívánságát. Ha megtagadjuk kérelmét, lehetősége van fellebbezni ellene, valamint fellebbezésre van lehetősége bármely egyéb megoldatlan kérdés, panasz és vita esetén is.

Bármely olyan jogszabály függvényében, amely időről időre arra kötelezhet bennünket, hogy bizonyos időn keresztül Személyes Adatokat tároljunk, tiszteletben tartjuk pontatlan Személyes Adatok kijavításával vagy Személyes Adatok törlésével kapcsolatos kívánságait. Máskülönben személyes adatait mindaddig őrizzük, ameddig úgy véljük, hogy azok elősegítik azon céljaink elérését, amelyeket a Szabályzatban részletesen kifejtettünk. Előfordulhatnak olyan körülmények is, amikor jogi okok vagy egyéb olyan tényezők betartása miatt, amelyeknek meg kell felelnünk, nem szabad adatokat törölnünk.

Amennyiben egyszer már beleegyezett marketingüzenetek fogadásába, de a továbbiakban nem kíván többé ilyen üzenetek kapni, bármikor frissítheti kedveltségii listáját a „leiratkozás”-parancs alkalmazásával, a tőlünk kapott e-mailek-ben található utasítások felhasználásával. Mindez azonban nem gátol meg minket abban, hogy továbbra is ne küldjünk Önnek a fiókjával vagy velünk lefolytatott üzletmeneteivel kapcsolatos e-mail-eket.

Személyes Adatvédelmi jogai Kaliforniában

Harmadik felekkel marketing céljaik közvetlen felhasználására Személyes Adatokat nem osztunk meg.

Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező személyek olvashatják itt „Személyes Adatok Védelme Kaliforniában” c. közleményeinket, ahol megismerhetik személyiségi jogaikat, és hogy hogyan gyakorolhatják azokat.

Személyes Adatvédelmi jogai Európában és az Egyesült Királyságban

A következő információk csak az Európai Gazdasági Térségben vagy az Egyesült Királyság területén élő magánszemélyeknek szólnak. Kiegészítve a fentebbieket, a GDPR {= 2016/679 sz.-ú Általános Adatvédelmi Rendelet} értelmében bizonyos körülmények között Önnek jogában áll: (a) hozzáférést kérelmeznie bármely általunk Önről tárolt és Önnel vonatkozásba hozható Személyes Adathoz; (b) birtokába jutni – indokolatlan késedelem nélkül – bámely pontatlan Személyes Adat kijavított változatának; (c) kérelmezni Személyes Adatainak törlését, feltéve, ha a kérdéses Személyes Adatokat nem áll kötelességünkben európai vagy tagállami jogok betartása miatt, illetőleg egy jogi igény beterjesztése, érvényesítése vagy megvédése érdekében megőrizni; (d) megakadályozni vagy korlátozni Személyes Adatai feldolgozását, kivéve, ha a feldolgozás jogi igények beterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében követeltetik meg; valamint (e) kérelmezheti Személyes Adatai közvetlenül harmadik fél számára történő továbbítását is, amennyiben ez technikailag kvitelezhető.

A fentebbieken túlmenően ha úgy véli, hogy a Vállalat nem tartotta be ezen Adatvédelmi Szabályzat vagy az európai jog által előírt kötelezettségeit, akkor Önnek jogában áll panaszt benyújtania egy adatvédelmi hatóságnál, mint például az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatalánál vagy az Ír Köztársaság Adatvédelmi Biztosánál.

Kapcsolatfelvétel velünk

Ezen Webhely tulajdonosa és üzemeltetője a Vállalat. Kapcsolatba léphet velünk a következő postacímen: AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 4250 Executive Square, Suite 900, La Jolla, CA – vagy a privacy@apwip.com e-mail címen.