Egy adótorony vagy tetőantenna bérlése esetén, mint bérbeadó, fontos tisztában lenni a bérlet struktúrájával és terminológiájával. Ebben segítünk mi Önnek, bár a teljes terminólógiát lefedni nem áll módunkban, azonban a bérleti- és egyéb használatot biztosító szerződéseikben leggyakrabban előforduló kifejezések jelentését és mögöttes tartalmát gyűjtöttük össze az Önök számára. Számos bérleti szerződés átnézése után úgy gondoltuk, hogy a következő leggyakrabban használt kifejezéseket emelnénk ki: szolgalom, használat, időtartam, megszüntetés, bérleti díj, adók, közművek, kártérítés és biztosítások, szerződésszegés, engedményezés és albérlet, elővásárlási jog, és módosítás.

 

ADÓK
Alkalmanként az ingatlan tulajdonosa azzal szembesül, hogy az ingatlanra épült bázis állomás miatt a fizetendő adó megnő. Ebben az esetben, a szerződés ezen pontjában szükséges rendelkezni a megnövekedett adó számításáról. Alapvetően a bérlő köteles a hozzáadott adót megfizetni, akár közvetlenül, akár közvetve az ingatlan tulajdonos részére megtérítve. Minden más, az ingatlanhoz eredetileg kapcsolódó egyéb adót a tulajdonos köteles megfizetni.

BÉRLETI DÍJ
Ez az örömteli része a bérletnek – hogyan kerül kifizetésre? A bérleti díj fizetési kötelezettség általában akkor kezdődik, amikor a bérleti szerződést megkötik. A bérlő számos formában fizethet, akár havonta, évente, akár félévente. Ez a szakasz nem csak a bérleti díj kifizetésekor lehetséges növekményt körvonalazza, hanem tartalmaznia kell az eszkalációra vonatkozó rendelkezést is, hogy az évenként beszedett bérleti díj értéke ne csökkenjen az inflációval. Az évi 3 % -os vagy a bérlet időtartam alatti 10-15 % -os eszkaláció az általános.

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG
Elővásárlási jog leginkább az újabb bérleti szerződésekben található, amely kimondja, hogy ha a bérbeadó a bérelt területet vagy a teljes ingatlant eladni vagy más módon átadni kívánja, a bérlőnek jogában áll az ajánlatot megfontolnia és élni elővásárlási jogával egy meghatározott határidőn belül, jellemzően 30 napon belül. Bár látszólag ártalmatlan ez a kikötés, azonban ez drasztikusan csökkentheti a potenciális vevők mennyiségét egy ingatlant illetően.
Szemléltetve, képzelje el, hogy egy árverésen jár, tudván, hogy bármilyen ajánlatot is tesz, más a háttérből mindig elviheti az árut az Ön ajánlatán, miért akarna ajánlatot tenni? Mivel nem lehet nyerő, inkább nem vesztegeti az idejét és energiáját és hagyja, hogy az eladó adja el olyan áron amin akarja, amit jogosnak tart. Ellenben ha a háttér személy ugyan olyan szabályokkal köteles ajánlatot tenni, mint mások, akkor kénytelen a piaci árnak megfelelő jogos árat ajánlani.

ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ALBÉRLET
Ez a szakasz vázolja fel a bérlő lehetőségét, vagy éppen annak hiányát, hogy albérletbe adja a bérelt területet a bérbeadó hozzájárulásával, vagy anélkül. Azt is meghatározza, hogy engedményezheti-e a bérlő és / vagy a bérbeadó a bérleti szerződést harmadik személynek és ha igen, hogyan. (Lásd: Elővásárlási jog)

HASZNÁLAT
A bérelt terület használatának konkrét célját határozza meg és a “használatot” körvonalazza, valamint egyes esetekben meghatározza és/vagy korlátozza a területre helyezett berendezések típusát és mennyiségét.

IDŐTARTAM
A bérleti szerződés ezen pontja a bérlet időtartamát határozza meg, illetve annak megszakításának lehetőségét. A bérlet időtartama változó hosszúságú lehet, azonban a leggyakoribb a 25-30 éves periódus, 5 éves meghosszabbítási szakaszokra bontva. Minden 5 éves időszak vagy időtartam végén a szolgáltatónak jogában áll meghosszabbítani a szerződést, amennyiben úgy dönt. A bérletek többsége automatikusan hosszabbodik meg, azonban vannak olyanok is, amelyek a bérbeadó írásbeli értesítését követelik meg, amennyiben a bérlő kívánja a hosszabbítást.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS BIZTOSÍTÁS
Ez egy másik nagyon fontos klauzula, amely megóvja a bérbeadót a bázis állomás működésével az ingatlanban okozott kártól. A bérlő által kötendő biztosítás típusát és összegét a jelen pont körvonalazza.

KÖZMŰVEK
Az adókhoz hasonlóan a közművek megfizetésének aránya is meghatározásra kerül a szerződésekben oly módon, hogy a bázis állomás működéséhez szükséges közműfogyasztást a bérlő köteles megfizetni. A bérlő közvetlenül vagy közvetve fizetheti a közműfogyasztást a következő két módon: 1. a bérbeadónak történő megtérítéssel, vagy 2. a bérleti díj mellett történő rendszeres fizetés alapján.

MEGSZÜNTETÉS
Ez a rendelkezés minden bérleti szerződés esetében a legfontosabbnak tekinthető, azonban sajnos ez a bérbeadók által leginkább félreértett rendelkezés. Bár a bérleti szerződést általában öt éves időszakokra bontják, amelyeket a bérlő minden periódus végén megújíthat, mégis általános, hogy a bérlő beépít egy csak őt megillető felmondási jogot is, mely alapján 30-90 napos időszakkal szüntetheti meg a bérlő a szerződést. Valójában ez a rendelkezés így egy hónapról hónapra szóló bérletet eredményez.
Ez nem csak azt jelenti, hogy a bérlők jogot kapnak arra, hogy megszüntessék a jogviszonyt, de el is értékteleníti azt. Egy hitelező látni fogja a konstrukció instabilitását a bérlő megszüntetési joga miatt. Ezért a telek és bázis állomás értéke ellenében Önök nem tudnak kölcsönt felvenni, és a bázis állomás sem fog valós értéket adni az Önök ingatlanához.
“11. Megszüntetés. A jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések ellenére, a Bérlő kizárólagos és abszolút belátása szerint és bármely időpontban mindenféle indok nélkül, jogosult a jelen Megállapodást megszüntetni további felelősség nélkül, a Tulajdonoshoz intézett előzetes, írásbeli felmondással.”

SZERZŐDÉSSZEGÉS
Ebben a pontban határozzák meg a felek a bérlő szerződésszegése esetén a szerződésszegés orvoslásának módját és határidőket.

SZOLGALOM
A bérbe adott terület mellett, a szolgáltatónak vagy a tornyot működtető társaságnak hozzáférést és bejutási területet kell biztosítani a bázis állomás működéséhez szükséges futó kábel, közmű vagy más földelt kábel vagy berendezés elhelyezéséhez, amelyet szolgalmi jognak nevezünk. Továbbá meg kell határozni a szolgalom típusát (pl. átjárási szolgalom, vezeték jog, stb.), annak pontos területét és elhelyezkedését.

MÓDOSÍTÁS
A módosítás az eredeti szerződést követően készül, mely módosítja az eredeti bérleti szerződés rendelkezéseit, miután hatályba lépett.
Más kifejezések, mint az alárendeltség, az ügyvédi díjak, a kötelező hatály, a teljességi záradék és még sok más létezik, amelyek most nem kerültek definiálásra, mivel ez most egy általános áttekintés volt a leggyakoribb bérleti szakkifejezésekkel. Amennyiben további tisztázásra van szüksége, vagy részletesebben szeretné megvitatni egy meglévő vagy javasolt bérlet részleteit, úgy kérjük, bátran küldjön e-mailt az info@pannonantenna.hu címre, örömmel segítünk.